ติดต่อเรา
แผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์  :  039-307261-4 ต่อ 120

เบอร์มือถือ      :  0824690696