หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

 

I love library

I love library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย เป็นระบบสำหรับจัดทำหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านหนังสือ Program viewer E-book ก่อนเพื่อเปิดอ่านหนังสือ หลังจากติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิดอ่านเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถเลือกหนังสือที่ต้องการและคลิกปุ่ม Open ระบบจะทำการดาวน์โหลดหนังสือและเปิดให้อัตโนมัติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 364 รายการ

 

การเข้าใช้งาน : สามารถติดต่อขอรับ username และ password เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่แผนกห้องสมุด อาคารวิทยบริการ

   
   
Wiley Online Library

Wiley Online Library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ อาทิเช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ มีวารสารบางส่วน (ให้ใช้ฟรี) สามารถ Copy, Print, Download ได้

 

คลิก เพื่อดูรายชื่อทั้งหมด

   
   
CRCnetBASE

CRCnetBASE

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) จากสำนักพิมพ์ CRC Press ในเครือของ Taylor & Francis ที่โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมเนื้อหาหลายสาขาวิชา สามารถ Copy, Print, Download ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 82 รายชื่อ

 

คลิก เพื่อดูรายชื่อทั้งหมด

คลิก เพื่อดูคู่มือการใช้งาน

   
   
Gale Virtual reference Library

Gale Virtual reference Library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ เช่น Business, Education, Environment, General Reference, History, Science, Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 25 รายชื่อ

   
   
ebrary

ebrary

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 300 สำนักพิมพ์ โดยมีหนังสือในฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 60,000 รายการ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีการเกษตร อาหาร สังคมศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์

   
   
2ebook

2ebook

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนจำนวน 413 รายการ แสดงผลเป็นเอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวน

   
   
ProQuest Dissertation & Theses

ProQuest Dissertation & Thesis

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโท ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แสดงผลในรูป PDF File มี Preview แสดงรายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน

   
   
SpringerLink

SpringerLink

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 -2007 สามารถดูข้อมูลได้ใน รูปแบบเอกสาร ฉบับเต็ม (Full Text)