ประกาศ ดู ประกาศทั้งหมด
  • รายชื่อนักศึกษาค้างส่ง ประกาศ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562[อ่าน : 471 ครั้ง]
แนะนำหนังสือใหม่ วารสารใหม่ ดู แนะนำหนังสือใหม่ วารสารใหม่ทั้งหมด
หนังสือใหม่

หนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562 [อ่าน : 371 ครั้ง]

วารสารใหม่

วารสารใหม่ [อ่าน : 518 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
มอบหนังสือ

ขอขอบคุณ อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร ได้มอบหนังสืออภินันทนาการ "ภาพวาดนก ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย" [อ่าน : 234 ครั้ง]

ขอแนะนำนิตยสารด้าน Jewelry

ห้องสมุด มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับอภินันทนาการ Jewelry Magazine จาก บริษัท Diamrusa Ltd. [อ่าน : 268 ครั้ง]

ฐานข้อมูลทดลองใช้ ปี 2562

ฐานข้อมูลทดลองใช้ ปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) [อ่าน : 232 ครั้ง]

วันรักการอ่าน

วันที่ 2 เมษายน เป็นวันรักการอ่าน [อ่าน : 260 ครั้ง]

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงคิดค้นและพระราชท... [อ่าน : 476 ครั้ง]

บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP

บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ [อ่าน : 382 ครั้ง]

หนังสือ ธนบัตรรัชการที่ 9

เอกลักษณ์ แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย [อ่าน : 314 ครั้ง]

วันปลอดถุงพลาสติกสากล

วันที่ 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ร่วมลดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทนกันนะจ๊ะ [อ่าน : 566 ครั้ง]

หนังสือหายาก

คอลเลกชั่น หนังสือหายาก (Rare Book ) กว่า 273 รายการ หอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand [อ่าน : 352 ครั้ง]

ยกระดับเกษตรสมัยใหม่ด้วยมาตรกา...

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ Smart Farming [อ่าน : 372 ครั้ง]

10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไ...

ความรู้จากอินโฟกราฟิก ที่ สสส. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ ยิ่งรู้ยิ่งรอดปล... [อ่าน : 396 ครั้ง]

กิจกรรมห้องสมุด ดู กิจกรรมห้องสมุดทั้งหมด
วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2561

โครงการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 355 ครั้ง]

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 1059 ครั้ง]

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

โครงการ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 440 ครั้ง]

วันที่ 24-26 เมษายน 2560

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 883 ครั้ง]

ปฏิทิน ดู ปฏิทินทั้งหมด
ปฏิทินการบริการ

ปฏิทินการบริการ2/2562 [อ่าน : 428 ครั้ง]

ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด

ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด [อ่าน : 439 ครั้ง]