ประกาศ ดู ประกาศทั้งหมด
  • กำหนดการเปิดให้บริการ ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 31 ก.ค. - 2 ธ.ค. 2561[อ่าน : 113 ครั้ง]
  • รายชื่อนักศึกษาค้างส่ง ประกาศ วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562[อ่าน : 163 ครั้ง]
  • ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 ณ แผนกห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ[อ่าน : 89 ครั้ง]
  • กำหนดการเปิดให้บริการช่วงงานรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวัน 10-18 กุมภาพันธ์ 2561[อ่าน : 120 ครั้ง]
แนะนำหนังสือใหม่ วารสารใหม่ ดู แนะนำหนังสือใหม่ วารสารใหม่ทั้งหมด
หนังสือใหม่

เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 68 ครั้ง]

วารสารใหม่

วารสารใหม่ [อ่าน : 214 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงคิดค้นและพระราชท... [อ่าน : 81 ครั้ง]

บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP

บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ [อ่าน : 66 ครั้ง]

วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี [อ่าน : 46 ครั้ง]

โดรนกับการเกษตร

วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2561 [อ่าน : 57 ครั้ง]

หนังสือ ธนบัตรรัชการที่ 9

เอกลักษณ์ แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย [อ่าน : 59 ครั้ง]

วันปลอดถุงพลาสติกสากล

วันที่ 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ร่วมลดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทนกันนะจ๊ะ [อ่าน : 93 ครั้ง]

หนังสือหายาก

คอลเลกชั่น หนังสือหายาก (Rare Book ) กว่า 273 รายการ หอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand [อ่าน : 103 ครั้ง]

ยกระดับเกษตรสมัยใหม่ด้วยมาตรกา...

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ Smart Farming [อ่าน : 104 ครั้ง]

10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไ...

ความรู้จากอินโฟกราฟิก ที่ สสส. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ ยิ่งรู้ยิ่งรอดปล... [อ่าน : 96 ครั้ง]

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูลทดลองใช้ ปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) [อ่าน : 202 ครั้ง]

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด รุ่นที่ 1 (พ.ย. 60 - ม.ค. 61) [อ่าน : 165 ครั้ง]

กิจกรรมห้องสมุด ดู กิจกรรมห้องสมุดทั้งหมด
วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2561

โครงการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 93 ครั้ง]

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 318 ครั้ง]

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

โครงการ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 158 ครั้ง]

วันที่ 24-26 เมษายน 2560

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 277 ครั้ง]

ปฏิทิน ดู ปฏิทินทั้งหมด
วันปิดให้บริการ

วันปิดให้บริการ [อ่าน : 185 ครั้ง]

ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด

ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด [อ่าน : 177 ครั้ง]

ปฏิทินการบริการ

ปฏิทินการบริการ [อ่าน : 168 ครั้ง]